Strona główna

Bursztyn bałtycki, "złoto bałtyku".
Chcesz odkryć jego piękno, poznać
tajemnice i poczuc jego magiczną moc?

Pozwól zbrać się do krainy
najpiękniejszych skarbów, jakimi
obdarzyła nas natura.

 

Bursztyn bałtycki (sukcynit) powstał około 20 - 60 mln lat temu na obszarze Fenno-Sarmacji (obecna Skandynawia)  z żywicy drzew iglastych. Największa bryła bursztynu bałtyckiego o wadze 9,75 kg znaleziona została w 1860 r. w okolicach Kamienia Pomorskiego. 
 
Bursztyn towarzyszył człowiekowi od początku jego istnienia na kuli ziemskiej. Ludy słowiańskie zwały go jantarem, Grecy elektronem, Rzymianie    
    gentarum a Egipcjanie i Arabowie anbar. Jako cenny surowiec zwany był również „ złotem Bałtyku“, „złotem północy“, „słonecznym kamieniem“ 
    lub ‚złotem słowiańskim“
Najstarszym i najprostrzym sposobem pozyskiwania bursztynu było i nadal jest zbieranie go na plaży. Współcześnie na terenie Polski najwięcej 
    bursztynu wydobywa się metodą hydrauliczno-otworową.
Współczesne wyroby jubilerskie gdańskich artystów przypominają dzieła sztuki. Bpgactwo form od klasycznych po nowoczesne, łączenie bursztynu z innymi kamieniami szlachetnymi, ze srebrem i innymi metalami, skórą czy drewnem, nadają pracom jubilerskim niepowtarzalny charakter.
 
Inkluzje to zatopione w bursztynie okazy fauny i flory występujące 40 mln lat temu w bursztynodajnych lasach. Spływająca po drzewie lub kapiaca z niego żywica „więziła" w sobie szczątki roślin, owadów i drobnych zwierząt.
Od zamierzchłych czasów ludzie przypisywali bursztynowi magiczną i leczniczą moc. Wytwarzali i nosili bursztynowe amulety i składali ofiary zakładzinowe, które umieszczane pod chatami miały chronić mieszkańców, zapewniać im zdwrowie oraz pomyślność. Bursztynowi przypisywano moc przyciągania szczęścia i odwracania zła.